Cabecera de Página

MESURES PER A MILLORAR LA RECOLLIDA SEPARADA I GESTIÓ DELS RAEE’S

El Reial decret 110/2015 del passat 20 de febrer regula i millora la recollida separada i gestió d’aparells elèctrics i electrònics. Aquests són els punts que t’afecten com a consumidor i ciutadà:

  • 1. Els establiments de venda d’aparells elèctrics que tinguen una superfície de més de 400 m2 hauran d’acceptar gratis els ja usats de fins a 25 centímetres, com els telèfons mòbils, i sense que el consumidor haja de comprar-ne un altre a canvi.
  • 2. Respecte a la resta d’aparells, a l’hora de comprar un de nou en tenda el venedor haurà de preguntar al comprador si desitja entregar un aparell usat similar a l’adquirit i aquest podrà entregar el residu en el moment de la compra. Si no disposa d’ell en eixe moment, amb el rebut de la compra té un termini de trenta dies per a portar el residu a la tenda, que li entregarà un albarà de lliurament.
  • 3. La venda d’aparells elèctrics o electrònics a través d’Internet haurà de garantir també que els compradors puguen entregar els residus que generen, d’igual manera que en les tendes físiques.
  • 4. Es prohibeix de manera expressa l’abandonament en la via pública d’aquests residus.